+4210383811420

Tag Results

Search results for Energetický

avatar.jpg
Ing. Marek Tkáč
Oct 23, 2013

Energetický certifikát sa povinne predkladá pri kolaudácii stavby. Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, na budovu predávanú alebo prenajímanú. V iných prípadoch je dobrovoľná. Certifikát má platnosť najviac 10 ...