+4210383811420

Tag Results

Search results for ISO

avatar.jpg
Ing. Marek Tkáč
Feb 01, 2018

Čerstvé zmeny v norme ISO 9001 vyžadujú väčšie zapojenie manažmentu aj komunikáciu so všetkými zainteresovanými stranami

Kvôli rozšíreniu štandardu ISO 9001, ktorý stanoví kritériá pre systém manažmentu kvality a ktorý sa môže použiť v akejkoľvek organizácii, je vydanie ISO 9001:...

avatar.jpg
Ing. Marek Tkáč
Oct 06, 2017

OHSAS 18001 je medzinárodne uznávaná špecifikácia pre posudzovanie systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Bola vyvinutá v reakcii na naliehavú požiadavku organizácií, podľa ktorej by ich systémy manažérstva BOZP mohli byť posudzované a certifikované....