+4210383811420

Tag Results

Search results for Kolaudácia

avatar.jpg
Ing. Marek Tkáč
Oct 02, 2009

Dokončenú stavbu, pri ktorej sa vyžadovalo stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Stavba sa môže užívať len na povolené účely, v súlade s podmienkami určenými v kolaudačnom rozhodnutí.
 
 
Naša činnosť pre získanie kolaudačného rozhodnutia obsah...