+4210383811420

Tag Results

Search results for Rozhodnutie

avatar.jpg
Ing. Marek Tkáč
Sep 16, 2014

Územné rozhodnutie je rozhodnutím o umiestnení stavby, ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom a určujú sa podmienky na umiestnenie stavby. Územné rozhodnutie vydáva príslušný stavebný úrad na základe návrhu na vydanie územného rozhodnutia.
 
Územné rozhodn...