+4210383811420

TSUS

avatar.jpg
Ing. Marek Tkáč
Jul 01, 2017

Ústav ako akreditovaný inšpekčný orgán udeľuje stavebným firmám, ktoré zhotovujú tepelnoizolačné a hydroizolačné systémy plochých striech, licencie na vykonávanie súvisiacich prác. Držiteľ licencie týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebnýc...