+4210383811420

VÝHODY BIM PROJEKTOVANIA

avatar.jpg
Ing. Marek Tkáč
Jul 01, 2018
BIM (Building Information Modeling) je informačný model budovy, v ktorom vytvárame a spravujeme dáta o budove počas celého jej životného cyklu. V posledných rokoch je najväčším prelomovým bodom pri projektovaní, realizácií a správe budov s dokázateľnými výsledkami v úspore investícií.
BIM projektovanie simuluje reálnu výstavbu. Pomocou BIM princípov je zabezpečená maximálna kvalita návrhu bez priestorových a koordinačných chýb. Zároveň je možné už v úvodných fázach projektu jednoducho získavať informácie z 3D modelu stavby v podobe plošných a objemových rozmerov stavby či počtu jednotlivých stavebných dielov. Investorovi je od samého začiatku prezentovaný návrh v podobe “virtuálnej prehliadky” - 3D modelu stavby, v ktorom sa omnoho lepšie orientuje.
 
Priestorovým manažmentom je možné dosiahnuť efektívnejšie využívanie plôch, tým aj zníženie nákladov a zvýšenie využiteľnosti investičného zámeru. Efektom je zvýšenie transparentnosti a lepší prístup k informáciám pri rozhodovaní v každej etape. Umožňuje znížiť až o 80% čas potrebný pre vytvorenie odhadovaných nákladov. 3D priestorová prezentácia pre možnosť prechádzky budovou počas celého projektového cyklu. Exteriér z pohľadu 3D pomáha reálnejšie zobrazenie budúceho vzhľadu budovy a lepšie definuje požiadavky na architektonické riešenie ako aj materiálové požiadavky, a teda ekonomické nároky na obálku budovy.
Pomocou modelu sa dá vyhotoviť porovnanie rôznych energetických analýz a alternatív, ktoré pomáhajú rozhodnúť kompromis medzi vstupnými investičnými nákladmi a následnými prevádzkovými nákladmi.
 
Priestorová koordinácia inštalácií a sietí celej stavby v 3D znižuje časté problémy pri realizácii, ktoré vznikali nedostatočnou koordináciou potrubí, prípadne nepochopením výkresov. Ľubovoľné množstvo pôdorysov, čiastkových pôdorysov a najmä rezov a detailov zaručí väčšiu hodnotu dokumentácie a zobrazenia kritických konštrukcií. Od začiatku projektu sú plošné výkazy, výkaz predajných a prenajímateľných priestorov ako aj hrubé plochy a výpočet vstupných investičných nákladov vždy aktualizované v reálnom čase.V ďalších etapách to umožňuje lepšie analyzovať budovu z hľadiska marketingových požiadaviek, požiadaviek investora a ekonomické analýzy investičného zámeru. Odhad plánovaných nákladov s presnosťou 3% počas projektovania. 10% úspory z hodnoty zákazky pri vylúčení chýb z dôvodu nevyžiadaného stretu profesií, vytvorenia kolíznych oblastí a koordinácie konštrukcií. Zníženie projekčného času až o 7%.
Presný a podrobný prehľad prevádzkových nákladov - na základe databázy prvkov a ich zoznamu charakteristických informácií. Efektívnejšie plánovanie údržby - 3D BIM model budovy umožňuje Facility Managerovi získavať presné informácie o vlastnostiach zabudovaných prvkov a rovnako aj mieste, kde sa nachádzajú.
 
Rýchla dostupnosť informácií - v rámci 3D modelu budovy je možné jednoducho získať všetky detaily, technické listy, výmery či výpisy prvkov. Máme k dispozícii výhodu 3D prezentácie, rýchlych pracovných náhľadov, perspektívy a axonometrie s množstvom detailov s dosahom na celkový estetický a funkčný výsledok. Výhodou je, že každá zmena, ktorú urobíte v 3D sa ihneď sa prejaví vo všetkých ostatných výkresoch a detailoch. Prínosy BIM sa prejavia V projektovej príprave vďaka simulácii priestoru si klient lepšie predstaví budovu a môže urobiť zmeny ešte pred začatím prác detekcia a eliminácia kolízií už pri projektovaní nižšia chybovosť dokumentácie a urýchlenie projektovania kontrola kolízií medzi profesiami (napr. statik a TZB profesie) analýza osvetlenia, prúdenia dymu,energetická analýza budovy
 
Pri výstavbe výstupy v 3D sú pre zhotoviteľa stavby lepšie čitateľné simulácia priebehu výstavby presná analýza zdrojov pri výstavbe (pracovná sila, materiály, financie) organizácia výstavby a bezpečnosť (skladovacie, montážne plochy...) simulácia a identifikácia konfliktov kvalitnejšie naceňovanie a obstarávanie Pri správe budov (Facility manažmente) prehľad o budúcich prevádzkových výdavkoch jednoduchšie plánovanie opráv a údržby možnosť prepojiť medzi BIM a Facility systémami virtuálny model budovy budete vedieť, koľko sa má upratovať, koľko zelene udržiavať či kedy je potrebné robiť revízie
 
 

Photo Gallery

avatar.jpg

About Writter

Construction s.r.o.

Similar Post