+4210383811420

Konferenciu a obchodnú cestu nemeckých firiem na Slovensko

avatar.jpg
Ing. Marek Tkáč
Sep 15, 2018

V dňoch 18. októbra 2018 organizuje Construction s.r.o. už tradičnú konferenciu a obchodnú cestu nemeckých firiem na Slovensko na tému Udržateľná výstavba.

 

V rámci konferencie, ktorá sa uskutoční 18. októbra 2018 v hoteli Afrodita Rajecké Teplice, sa Vám predstavia odborníci z branže, ktorí v prednáškach priblížia nové poznatky a aktuálne témy, ktoré hýbu Slovenskom a Nemeckom. Konferencia je určená odborníkom z branže, firmám, zástupcom inštitúcií a škôl.

Účasť na konferencií je bezplatná. Konferencia bude simultánne tlmočená (slovenčina-nemčina).

Podujatie je organizované s podporou združenia „Udržatelná Energia“ a v rámci exportnej iniciatívy „Proexpo“.

V rámci tohto podujatia máte možnosť v dňoch 18. októbra 2018 uskutočniť s nemeckými firmami individuálne rozhovory o možnej spolupráci.

Prihlásenie na konferenciu a rozhovory je možné prostredníctvom priloženej pri-hlášky najneskôr do 7. októbra 2018.

Vyplnenú prihlášku nám, prosím, zašlite e-mailom na adresu zk@construction.sk .

 

Organizátor / Organisator:

Construction s.r.o. 956 32 Nadlice 64

 

Miesto konania konferencie / Veranstaltungsort:

Aphrodite Osloboditeľov 131/4, 013 13 Rajecké Teplice

 

Začiatok:

18.10.2018 | 09:00
Koniec:

18.10.2018 – 18:00


Miesto:

Rajecké Teplice Hotel Aphrodite

 

PROGRAM KONFERENCIE

18.10.2016 / 9:30 - 15:00

09:00 Registrácia účastníkov

09:30 Otvorenie konferencie 

09:45 Energetická efektívnosť v Nemecku 

10:10 Energetická efektívnosť budov, pohľad Európskej komisie

10:35 Prezentácie nemeckých firiem v rámci pódiovej diskusie: 

11:20 Prestávka

11:45 Zdravé pracovné prostredie v administratívnych budovách 

12:10 Energeticky efektívne budovy, udržateľne, zdravo a komfortne 

12:35 Prezentácie nemeckých firiem v rámci pódiovej diskusie

13:10 Obedová prestávka

14:00 Integrované plánovanie ako predpoklad udržateľnej výstavby 

14:25 Energetická efektívnosť budov v kontexte integrovaného plánovania

15:00 Možnosť individuálnych rozhovorov s nemeckými firmami

Podujatie sa koná v rámci exportnej iniciatívy Proexpo

Konferencia bude simultánne tlmočená a účasť na nej je bezplatná.

Photo Gallery

avatar.jpg

About Writter

Construction s.r.o.

Similar Post