+4210383811420

Plynulý prechod na novú normu ISO 45001:2018

avatar.jpg
Ing. Marek Tkáč
Oct 08, 2018

Čo je účelom normy  ISO 45001 a pre aké spoločnosti je určená?

Nová medzinárodná norma je určená pre všetky organizácie bez ohľadu na ich veľkosť, typ a povahu. Ich cieľom je zamedziť úrazovosť zamestnancov, ktorá je spojená s výkonom práce a celkovo prispieť k trvalému zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane chorôb z povolania. Norma sa riadi prístupom tzv. „HLS“ (Hight Level Structure), ktorý sa uplatňuje aj na harmonizované a aktualizované normy ISO pre systémy manažérstva, ako sú k dnešnému dňu ISO 9001, ISO 14001 a ISO/IEC 27001.

Postup implementácie normy ISO 45001: 2018 je rovnaký ako pre normy, ktoré boli aktualizované v poslednej dobe. Od vydania novej normy bude existujúca norma OHSAS 18001 platiť naďalej ešte po dobu 3 rokov. Na konci tohto obdobia, t.j. 12.3.2021, akreditovaná certifikácia podľa normy OHSAS 18001 stratí platnosť.

 

Ako postupovať pre plynulý prechod na novú normu ISO 45001:2018

 

Požiadavky na realizáciu prechodu z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018:

Prechodné obdobie je stanovené ako trojročné t.j. 12. 3. 2018 – 12. 3. 2021.

Dátum platnosti akreditovaných certifikátov podľa normy OHSAS 18001 končí trojročným prechodným obdobím, t.j. certifikáty, ktoré sa vydávajú v súčasnej dobe, budú platiť  iba do 11. 3. 2021.

 

Aké má ISO 45001 výhody oproti OSHAS 18001:

 

Zostáva všeobecnou systémovou normou.

Zrozumiteľný a jasný obsah normy.

Zjednodušené zavádzanie v prípade už certifikovaných štandardov podľa noriem HLS.

Zdôraznenie zodpovednosti manažmentu (Leadership) a zapojenie zamestnancov.

 

Ako sa pripraviť na prechod na ISO 45001:

 

Zakúpiť si výtlačok normy ISO 45001.

Identifikovať nedostatky v systéme OHSMS, ktoré je potrebné riešiť, aby sa splnili všetky nové požiadavky (napr. rozdielovou analýzou).

Identifikovat rozdíly mezi normou OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018, aktualizovat stávající systém BOZP.

Vypracovať plán implementácie.

Zaistiť splnenie všetkých nových potrieb na kompetentnosť a zvýšiť povedomie všetkých strán, ktoré majú dopad na efektívnosť systému OHSMS.

Aktualizovať existujúci OHSMS, aby spĺňal nové požiadavky a verifikovať jeho efektívnosť.

Spojiť sa s certifikačným orgánom kvôli príprave na prechod.

 

Celé znenie: Memo IAF-MD21_2018 nájdete tu.


Photo Gallery

avatar.jpg

About Writter

Construction s.r.o.

Similar Post