+4210383811420

Prehlásenie o ochrane osobných údajov - Informácie o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov

Ďakujeme za návštevu našej web stránky. Táto informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov vysvetľuje akým spôsobom chránime údaje návštevníkov získané prostredníctvom tejto Webovej stránky (tak ako je definovaná nižšie). Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje výlučne na konkrétnu webovú stránku www.construction.sk.


Kontakt

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov alebo zhromažďovaní a spracovaní Vašich osobných údajov pri používaní tejto Webovej stránky, prosím použite odkaz office@construction.sk a napíšte nám.


Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Ako návštevník nemusíte pri používaní tejto Webovej stránky poskytovať žiadne osobné údaje. Prostredníctvom tejto Webovej stránky však môžu byť zhromažďované osobné údaje, ktoré návštevníci dobrovoľne poskytnú za účelom kontaktovania našej spoločnosti, resp. dopytovania našich služieb. 

Návštevník našej web stránky nás môže kontaktovať prostredníctvom formulárov a ich odoslaním vyjadriť svoj súhlas, aby prevádzkovateľ spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu: 

meno, priezvisko, e-mailový kontakt

Právny základ spracúvania osobných údajov je predzmluvný/zmluvný vzťah prevádzkovateľa a dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov je od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania. 


Táto Webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje). Nevyžiadané osobné údaje v kontaktných formulároch nám nezasielajte.


Informácie o internetových udalostiach (log information), cookies a webových prezenčných signáloch (web beacons)

Táto stránka zhromažďuje štandardné informácie o internetových udalostiach (tzv. „log information“), vrátane Vašej IP adresy, typu prehliadača a jazyka, času prístupu, ako aj odkazujúcej webovej adresy. Za účelom zaistenia kvalitnej správy tejto Webovej stránky a uľahčenia pokročilej navigácie môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať taktiež tzv. „cookies“ (malé textové súbory uložené v prehliadači užívateľa) alebo webové prezenčné signály (elektronické obrázky, ktoré týmto webovým stránkam umožňujú počítať návštevníkov, ktorí konkrétnu stránku otvorili, alebo sprístupňujú určité súbory cookies) pre zber súhrnných údajov. Nezhromažďujeme ani neuchovávame žiadne individuálne (nesúhrnné) súbory cookies. Máme prístup výlučne k súhrnným údajom o cookies pre účely funkčnosti tejto web stránky. 


Sociálne médiá

Táto Webová stránka obsahuje plugin/odkazy na aplikácie nasledovných sociálnych médií:


https://www.facebook.com/constructionsro/

https://twitter.com/construction_of

https://www.instagram.com/construction.sk/

https://www.linkedin.com/company/construction-s.r.o./

Pluginy na našej stránke sú označené príslušným logom. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Facebooku, Twitteri, Instagrame a LinkedIn. Facebook, Twitter, Instagram a LinkedIn sú potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile napr. na Facebooku, Facebook zaznamená informáciu o návšteve. Chceme zdôrazniť, že Facebook a ani ostatné menované sociálne médiá nám neposkytujú informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďujú, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a súkromia na portály Facebooku, Twitteri, Instagrame a LinkedIn, odporúčame priamy kontakt s nimi alebo oboznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter je mikroblogovacia sociálna sieť, ktorá umožňujúce svojim užívateľom posielať a čítať správy ostatných používateľov, tzv. tweets (tweety). Tweety sú textové príspevky do 280 znakov zobrazených na užívateľskom profile, preto hovoríme o mikro blogu. Twitter vlastní spoločnosť Twitter Inc.

Tweety sú verejne viditeľné v predvolenom nastavení, avšak odosielatelia môžu obmedziť doručovanie správ na ich zozname priateľov. Používatelia sa môžu prihlásiť k odberu tweetov iných používateľov – toto je známe ako following a účastníci sú známi ako followers. Tieto správy sa môžu odoberať aj cez SMS. Všetci užívatelia môžu odosielať a prijímať tweety prostredníctvom internetovej stránky Twitter, kompatibilné externé aplikácie (napr. pre smartphony).

Politika ochrany osobných údajov je na adrese: https://twitter.com/en/privacy

Instagram je voľne dostupná aplikácia pre platformu iOS (Apple), Android a Windows Phone, ktorá svojim používateľom umožňuje zdieľanie fotografií. Aplikácia umožňuje jednoduchšie zdieľanie fotografií na ďalších sociálnych sieťach ako je Facebook, Twitter, Flickr, prípadne na publikačných službách Posterous a Tumblr.

Aplikácia je primárne určená pre mobilný telefón iPhone a väčšinu mobilných zariadení s OS Android, zároveň je však kompatibilná s iPod Touch a iPad.

Politika ochrany osobných údajov je na adrese: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

LinkedIn je obchodne-orientovaná internetová sociálna sieť. Využíva sa hlavne pre vytváranie profesionálnych sietí. 

Politika ochrany osobných údajov je na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=organization-guest_footer-privacy-policy

Akékoľvek osobné alebo iné údaje, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, môžu iní užívatelia Aplikácie sociálnych médií čítať, zhromažďovať a používať, pričom nad týmito inými užívateľmi máme len malú alebo žiadnu kontrolu. Z týchto dôvodov nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie, zneužitie alebo iné neoprávnené nakladanie s akýmikoľvek osobnými údajmi alebo inými informáciami, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, zo strany ostatných užívateľov.

Pokiaľ si neprajete, aby sociálne siete mohli získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na príslušnej sociálnej sieti.

Zabezpečenie informácií

Uplatňujeme štandardy technického a prevádzkového zabezpečenia všetkých údajov poskytovaných zo strany návštevníkov prostredníctvom tejto Webovej stránky proti neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu.


Ochrana osobných údajov detí

Sme si vedomí toho aká dôležitá je ochrana osobných údajov detí v interaktívnom svete internetu. Táto Webová stránka nie je vytvorená ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 rokov. Našim cieľom nie je cielene zhromažďovať alebo uchovávať údaje o jedincoch mladších ako 16 rokov.  


Oznámenie o používaní súborov cookies

Aby sme Vám mohli poskytnúť prístup k tejto Webovej stránke a služby prispôsobené Vaším potrebám, potrebujeme poznať a uchovávať informácie o tom, akým spôsobom používate túto Webovú stránku.

To dosiahneme pomocou malých textových súborov, tzv. cookies. Cookies obsahujú malé množstvo informácií a sú sťahované prostredníctvom serveru tejto Webovej stránky do Vášho počítača alebo iného zariadenia. Váš internetový prehliadač potom zašle súbory cookies späť tejto Webovej stránke pri každej ďalšej návšteve, vďaka čomu Vás táto Webová stránka rozpozná a nájde informácie, napr. o vašich užívateľských preferenciách (navštívené stránky, kliknutia, história aktivít). Podrobné informácie o súboroch cookies a ich fungovaní nájdete na www.aboutcookies.org.

Kedykoľvek navštívite túto Webovú stránku, môže dochádzať ku zhromažďovaniu informácií prostredníctvom súborov cookies alebo iných technológií (informácie o jazyku, zemi a predtým nastavených stránkach). Získané súbory cookies sú využívané len vo veľmi obmedzenom rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre technické účely (funkčnosť webovej stránky), a sú uchovávané po dobu 5 rokov v súlade s medzinárodnými štandardami NAI – www.networkadvertising.org. Tieto informácie nie je možné prepojiť so žiadnou konkrétnou osobou. Návštevou tejto Webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies v rozsahu uvedenom v tomto oznámení o používaní súborov cookies.

Informácie o tom, ako využívame súbory cookies a ďalšie monitorovacie technológie a ako ich môžete mať pod kontrolou, nájdete v našej „Politike používania cookies“, ktorú nájdete na https://www.construction.sk/privacy-policy


Ako môžete kontrolovať súbory cookies?

Návštevou tejto Webovej stránku súhlasíte s tým, že môžeme do Vášho počítača alebo zariadenia umiestniť súbory cookies, tak ako je vysvetlené vyššie. Tieto súbory však môžete kontrolovať a spravovať niekoľkými spôsobmi. Majte prosím na pamäti, že odstránenie alebo blokovanie súborov cookies môže ovplyvniť Vašu užívateľskú skúsenosť a je možné, že nebudete mať úplný prístup k niektorým oblastiam tejto Webovej stránky. 

Kontrola pomocou internetových prehliadačov

Väčšina internetových prehliadačov Vám umožné kontrolovať, aké súbory cookies máte uložené, jednotlivé súbory cookies vymazať alebo ukladať súbory cookies z určitých alebo všetkých webových stránok. Vezmite prosím na vedomie, že pokiaľ všetky súbory cookies odstránite, všetky Vaše osobné nastavenia budú stratené, a to vrátane preferencií zakazujúcich používanie súborov cookies, pretože aj táto voľba vyžaduje nastavenie tzv. opt-out cookies. Viac informácií o tom ako môžete nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby boli súbory cookies blokované alebo filtrované, nájdete na www.cookiecentral.com/faq alebo na www.aboutcookies.org.

Externé webové služby

Za účelom zobrazenia obsahu tejto Webovej stránky, napríklad za účelom zobrazenia obrázkov, niekedy používame externé webové služby. Nie sme schopní týmto externým stránkam alebo doménam zabrániť, aby zhromažďovali údaje o tom, ako využívate obsah vložený na naše Webové stránky. 

Tretie strany:

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú overení a spoľahliví partneri, ktorí nám asistujú pri vytváraní web stránok, spolupracujú na našich projektoch alebo riešení vašich podnetov. Títo partneri sú zmluvne viazaní mlčanlivosťou, súhlasili s uchovávaním Vašich údajov v bezpečí a považujú ich za dôverné. Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je možné len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Webhosting – našej webstránky zabezpečuje spoločnosť Atlantic.eu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na adrese:

https://www.atlantic.net/service-policies/privacy-policy/

https://www.privacyshield.gov/welcome

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na adrese: office@construction.sk

Spoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

1.    Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na účely v rámci svojich obchodných aktivít.

2.    Táto Webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje).


Máte právo na základe písomnej žiadosti od nás požadovať:

Právo na prístup

•    Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu

•    Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

•    Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

•    Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

•    Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať

•    Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

•    Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas

•    Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. 

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa nás obrátiť poslaním e-mailu na adresu: office@construction.sk

alebo písomnou žiadosťou zaslanou poštou do sídla prevádzkovateľa. 

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  

https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  

tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; 

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk


 Zmeny v podmienkach ochrany osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť tieto podmienky ochrany osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke. Tieto podmienky sú platné od 23.5.2018

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

Email:  office@construction.sk